Política de privacitat

Per a PADRÓ I FAMÍLIA, S.L. la seva privacitat i la seguretat de les seves dades són de gran importància. Per això, a continuació exposem quines dades personals recaptem dels nostres usuaris i per a què els fem servir.

És important que llegeixi amb atenció la nostra política de privacitat, abans de comunicar-nos les seves dades personals per mitjà d’aquesta web, ja que la mateixa serà aplicable des del moment en què vostè decideixi facilitar les seves dades per mitjà dels nostres formularis.

La legislació aplicable a la política de privacitat d’aquesta web segueix les directrius marcades per la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Atén també a l’establert pel recent aplicat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

PADRÓ I FAMÍLIA, S.L. (B61251781),amb domicili social a AV. CATALUNYA Nº 46 (BRÀFIM) i direcció de correu electrònic info@padroifamilia.com.

Al registre d’activitats de tractament, les dades personals que ens faciliti per mitjà del formulari web rebrà el tractament de dades de “Clients”.

No s’ha de preocupar per la seguretat de les seves dades, ja que PADRÓ I FAMÍLIA, S.L. aplica les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que marca el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Quina és la finalitat del tractament de les seves dades personals?

Quan vostè facilita les seves dades al formulari de subscripció a continguts, vostè proporciona a PADRÓ I FAMÍLIA, S.L. el seu consentiment per tal que aquestes dades siguin tractades. PADRÓ I FAMÍLIA, S.L. recopilarà la seva informació, l’emmagatzemarà, la gestionarà i la farà servir amb la següent finalitat:

  1. · Formulari de contacte: sol·licitem el seu nom i la seva direcció de correu electrònic per a contactar amb vostè i resoldre els seus dubtes o preguntes que no estiguin subjectes necessàriament a les condicions de contractació.
  2. · Formulari de subscripció a newsletter: sol·licitem el seu nom i adreça de correu electrònic per gestionar la llista de subscriptors, enviar ofertes o promocions i enviar butlletins. Els newsletter estan gestionats directament per PADRÓ I FAMÍLIA, S.L. Les dades que faciliti s’emmagatzemaran als servidors de LOADING.ES, situats dins de la Unió Europea.
  3. Formulari de sol·licitud dea Casa Vermut Padró: sol·licitem el seu nom, la seva adreça de correu electrònic, el seu telèfon i adreça per gestionar la seva reserva a les visites guiades de Casa Vermouth Padro.
  4. Formularis de la botiga online: sol·licitem el seu nom, la seva adreça de correu electrònic, el seu telèfon i adreça per gestionar la seva alta a la nostra botiga online, gestionar les seves consultes, gestionar la comanda-pagament-enviament i la gestió de la facturació i a l’efecte de comptabilitat pròpia i compliment d’obligacions fiscals.

L’ús de qualsevol d’aquests formularis implica la subscripció al butlletí de notícies i promocions exclusives de Padró i Família.

Legitimació pel tractament

La base jurídica que ens legitima a tractar les seves dades és el seu consentiment.

Quin tipus de dades tractem?

Les dades que tractem són merament identificatives.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Conservarem les seves dades personals durant la vigència de la relació contractual i mentre vostè no sol·liciti la supressió o cancel·lació. Si vostè exerceix el seu dret a cancel·lació, mantindrem les seves dades personals bloquejades durant els terminis de prescripció legal que corresponguin. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem les seves dades.

A qui comunicarem les seves dades?

No cedirem les seves dades personals a tercers, tret que estiguem obligats per llei.

Quins drets pot exercir quan ens facilita les seves dades?

  1. · Dret d’accés
  2. · Dret de rectificació
  3. · Dret de supressió o cancel·lació
  4. · Dret d’oposició
  5. · Dret de limitació del tractament
  6. · Dret de portabilitat

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb PADRÓ I FAMÍLIA, S.L. a la direcció electrònica info@padroifamilia.com.

Per exercir els drets a dalt mencionats, dirigeixi’s a la direcció AV. CATALUNYA Nº 46 (BRÀFIM, TARRAGONA) i acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Així mateix, en qualsevol moment, pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti a la licitud del tractament enviant la seva sol·licitud a la direcció de correu electrònic info@padroifamilia.como a la direcció AV. CATALUNYA Nº 46 (BRÀFIM, TARRAGONA).

Se li informa que pot dirigir qualsevol tipus de reclamació en relació al tractament de les seves dades personals a l’autoritat de control espanyola, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per mitjà de la seva pàgina web www.agpd.es.